fbpx

Privacy Statement

Wat doen wij met uw gegevens?

  • kindertoeslagen-claim.nl heeft het beheer van jouw gegevens ondergebracht bij Corpocon Legal B.V. met KvK registratie onder nr. 60374810- 
  • kindertoeslagen-claim.nl beheert jouw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels van de Autoriteit Financiële Markten en de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP).
  • kindertoeslagen-claim.nl gebruikt jouw gegevens niet voor wat voor commerciële activiteiten dan ook.
  • kindertoeslagen-claim.nl bewaart jouw gegevens op een veilige manier.

Omdat wij zelf ook laten onderzoeken wat de mogelijke schade is die jij geleden hebt, zullen wij je vragen om de gegevens in te vullen t.a.v. de door jezelf opgelopen schade. kindertoeslagen-claim.nl /CCL B.V. verstrekt jouw gegevens nooit aan derden zonder jouw expliciete toestemming. Mocht het nodig zijn voor een eventueel proces om derden informatie te geven , dan zullen wij dat altijd geanonimiseerd en met jouw vooraf-toestemming doen.