fbpx

Kinderopvangtoeslag claim

  Vink aan wat uw gemaakte kosten zijn:

  Rentekosten eigen leningPorto / IT / aantekenen / urenAanmaning/administratie kostenAanvullende rente openstaand bedragOpgenomen werkuren / vakantiedagenImmateriële schade / stress / woede / zorgen / onrustOverige kosten

  Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

  Door u aan te melden voor deze website en claim verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden inzake de acties tegen de Staat / de Belastingdienst. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u onze voorwaarden heeft gelezen en dat u er volledig mee instemt. Daarnaast machtigt u ons en geeft u toestemming aan Corpocon Legal B.V. om voor en namens u op te treden in overeenstemming met dit mandaat en om indien nodig het bevel te voeren in alle juridische procedures. U erkent dat u zich alleen bij dit claim-initiatief heeft aangesloten met exclusieve claimrechten namens u die alleen aan CCL BV toevallen en niet aan een tweede of enige andere claimpartij / organisatie zijn gegeven.

  Contact

  Kindertoeslagen Claim Opgericht door Orlando Kadir

  Ongekend Onrecht, ruimhartige reparatie van schade.

  Eigen geld terug, 30.000 EU eerste schade -voorschot eerst, daarna de restschade.
  Procederen zodra genoodzaakt.
  Aanmelden, collectief staan wij sterker!

  "Waarom ik? Waarom wij? Het is een jarenlange hel. Wij willen gerechtigheid voor de tienduizenden ouders en kinderen wiens levens kapot zijn gemaakt. “Conclusie Parlementaire onderzoekscommissie: " Ongekend Onrecht ”

  • Collectieve rechtsacties zijn nodig en wij staan er samen sterker voor
  • Meer dan tienduizenden gedupeerde jonge gezinnen hebben sinds 15+ jaren honderden miljoenen aanvullend aan eigen extra schadekosten opgelopen door de grove opzettelijke fouten, leugens en misdaden van de belastingdienst, ze zijn jarenlang nu bewezen onterecht weg gezet als fraudeur met alle gevolgen van dien: Juist alle deze onkosten moeten ook nog vergoed worden, 30.000 eerste schade voorschot is een klein begin van de voldoening van tonnen euro's aan schadeposten per gezin (Dec.2020)

  Waar gaat het in deze collectieve schadeclaim nu echt om? Onrechtmatig , willens en wetens 15+ jaren benadelen en het tarten van de rechtsstaat door de Fiscus. KNEVELARIJ: ‘ illegale zwarte  (FSV) lijst’ van de fiscus  Wat aldus weldegelijk binnen het strafrechtelijke kader valt, is de zogenoemde 80-20 benadering, waarbij willens en wetens het risico werd gelopen bonafide gevallen aan te pakken. Naar gemeld wordt, zijn ook daadwerkelijk bonafide gevallen aangepakt.Dit gekoppeld aan het hardvochtige optreden in de fase van gegevens opvragen, bezwaar behandeling en invordering past dit binnen de delictsomschrijving knevelarij.

  Titel XXVIII van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) behandelt de ambtsmisdrijven. Art. 366 Sr bepaalt: “De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
   

  In Oktober 2019 is er door ons aangifte gedaan tegen o.a. Mr. G.Blankesteijn en zijn team. Het OM echter laat niets van zich horen (Dec. 2020). Tienduizenden gedupeerde gezinnen hebben sinds 15+ jaren genoodzaakt ook forse extra schadekosten moeten maken om alsnog de toeslagen uitbetaald te krijgen en de extra schadekosten alleen al  lopen in de honderden miljoenen, aanvullende schade.

  De ‘fooi’ die Commissie Donner in November 2019 voorstelde is simpelweg te weinig, te laat, niet doordacht, gaat niet ver genoeg en predikt alleen de wens van de Staat en is juist helaas niet gebaseerd op een rechtvaardige compensatie en genoegdoening voor de ernstig gedupeerde ouders , gastouders en/of de gastouderbureaus.

  Van het 2’e Rapport Donner (12-03-2020) is ook al gebleken dat het alleen de belangen van de Staat diende, Donner heeft ( FTM-artikel Dec. 2020)  de zwarte was van de Staat wit proberen te wassen en van een onafhankelijk advies is weinig tot niets terecht gekomen.  

  Waarom zijn wij deze claim in 2011 gestart?

  Op aanvraag van duizenden gedupeerden. De Staat moet alle schade terug betalen en na de POK verhoren van afgelopen Dec.2020 alsnog Toeslagen uitbetalen maar. daarmee worden gedupeerden in hun extra eigen genoodzaakt gemaakte onkosten van de afgelopen jaren totaal niet gecompenseerd. Wij zijn van mening dat gedupeerde gezinnen recht hebben op deze extra kosten-en schadecompensatie. Vanwege de hoge kosten kan alleen compensatie worden verkregen door een collectieve actie. Daarnaast geldt dat het bredere doel van deze actie is om de Belastingdienst- en in bredere zin de Staat die veel persoonsgegevens verzamelen en gebrekkig beheren- een halt toe te roepen en te dwingen om zorgvuldiger om te gaan met aanvragen Toeslagen en verwerking hiervan. Ook in de komende jaren.Een uitgebreide Parlementaire Enquête zal er ook nog moeten komen. Dat het Kabinet dient af te treden is begrijpelijk , de veroorzakers van deze ellende ‘ willen en gaan ‘ deze door hen veroorzaakte ellende dan ook niet zelf oplossen.

  Wat willen wij bereiken met deze claim?

  De Kindertoeslagen moeten i.i.g. 100% eerst terug gestort worden, aanvullend claimen wij namens u de aanzienlijke extra schadekosten voor u terug, daar gaat deze claim met name over. De door u opgelopen extra schade bedraagt minimaal vele tienduizenden euro’s per gezin, over gemiddeld 10+ jaren. Naast het terugbetalen van uw eigen KOT gelden met rente dienen alle schadeposten eveneens betaald te worden. De eerste toezegging van de betaling van 30.000 EU beschouwen wij als eerste schade-voorschot, door onze inspanningen is dit zover gekomen, de restbetaling van minimaal +30.000 EU extra per gezin moet volgen.

  Is aanmelden echt gratis?

  Ja. 100%. Geen aanmeld of inschrijfkosten, niets. Vooralsnog procederen wij ook (nog) niet, geen enkel % zal aldus worden ingehouden ter compensatie van deze rechtskosten. Dat misverstand was er bij velen en hopen wij opgehelderd te hebben. Kantoorkosten claimen wij volledig op de Staat , die verantwoordelijk is voor uw schade. Wij nemen een groot risico door alle juridische kosten al sinds 2014 zelf volledig te financieren. De Staat heeft echter al toegezegd (zie ook van Huffelen Jan. 2021) dat de aansprakelijkheid is erkend. Wij maken ons ook sterk voor een betere extra compensatie die werkelijk rechtvaardig is voor allen.

  Waarom collectief aanmelden?

  U staat collectief vele malen sterker en U maakt via ons initiatief ( wij zijn de enige partij die dit doet en sinds 2011) veel meer kans op een correcte ‘ volledige ‘ schadekosten vergoeding die alle schade-posten omvat.

  Wat kan de Belastingdienst / Overheid nu precies verweten worden? Waarom moeten de eigen gemaakte extra kosten ook terug betaald worden?

  Jarenlange bewuste nalatige en willens en wetens onrechtmatige verwerking van tienduizenden terechte aanvragen voor Kindertoeslagen, verwerkingsafdelingen die honderdduizenden aanvragen letterlijk jarenlang moesten negeren, honderdduizenden gedupeerden wiens bezwaarschriften en herhaaldelijk verzonden stukken nimmer zijn verwerkt, etc. Strafbaar en onwetmatig handelen van de fiscus is nu wel bewezen ( zie POK Dec. 2020) Knevelarij, misdaden, bedrog etc. Wij eisen minimaal € 25.500* aan compensatie per claimant per halfjaar en nog vele extra schadeposten aanvullend . *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc.) De toegezegde 30.000 EU door de Staatssecretaris van Huffelen beschouwen wij als een eerste schade-voorschot. De rest moet volgen.

  Ik krijg eindelijk mijn toeslagen alsnog terug, hoe kan ik mijn jarenlange gemaakte onkosten terug claimen?

  1. De misdaden zijn veroorzaakt door de Belastingdienst. Het kabinet is gedwongen door o.a. ons om een compensatieregeling in te stellen om een teruggaaf van de toeslag zelf: wie betaalt nu de jarenlang eigen gemaakte onkosten? Wij gaan dit zelf berekenen en opeisen namens u, geen ‘ fooi ‘ van commissie Donner I of II ( 12-03-2020) of een enige betaling van 30.000 EU.*

  2. De gemiddelde gemaakte extra onkosten de afgelopen jaren bedragen minimaal tussen de €50.000* – €130.500,50* aan compensatie per claimant / gezinslid en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast eerste schadevoorschot voor van minimaal EU 50.000* ( niet alleen de 30.000 EU) die nu eenzijdig is toegekend en niet afdoende is, uit te keren aan ieder gezin vanwege de de grote vertraging in de afhandeling van ieder schadedossier. Collectief staat u sterker!

  Zijn mijn privé en KOT gegevens veilig bij jullie?

  Ja conform de wettelijke AVG richtlijnen , dat document tekent u ook zelf. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van deze zaak. Wij houden u o.a. via uw e-mailadres op de hoogte van het verloop van de zaak. Zie a.u.b. ook onze privacybeleid link onder aan deze website.

  De gemiddelde gemaakte extra schade en onkosten de afgelopen jaren bedragen minimaal tussen de €50.000,50* – 133.500,50* aan compensatie per claimant/gezinslid en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard eerste schadebedrag./voorschot voor van minimaal EU 50.000 * uit te keren aan ieder gezin/claimant.
  Collectief staat u sterker!

  Moet ik wachten met aanmelden?

  NEE, absoluut niet : Het is belangrijk dat u zich nu aanmeldt bij ons. Om de claim collectief krachtig en mogelijk te maken moeten zoveel mogelijk gezinnen zich aanmelden, momenteel (Jan. 2021 ) vertegenwoordigen wij honderden gedupeerde gezinnen ( Sinds 2014) .

  De gemiddelde gemaakte extra onkosten de afgelopen jaren bedragen minimaal tussen de €50.775,50* – €135.500,50* aan compensatie per claimant/gezinslid per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard eerste schadebedrag voor van minimaal EU 50.000* uit te keren aan ieder gezin/claimant. De reeds toegezegde eerste 30.000 EU door van Huffelen volstaat helaas niet.

  Kindertoeslagen zullen eindelijk alsnog uitbetaald worden? +10  jaren later, maar de Staat wil maar tot 5 jaren terug toeslagen terugbetalen? Ook toeslagen van 2004-2013 moeten terug betaald worden. Tienduizenden gezinnen zijn nog veel langer de toeslag van de Belastingdienst buiten hun schuld om volledig misgelopen, gedurende 2004-2013.

  Pierre Niessen (68), een nu gepensioneerde ex-ambtenaar en klokkenluider is geschokt door de onthullingen over dit toeslagen-schandaal. Deze werden door de Belastingdienst onterecht stopgezet, ouders werden zonder bewijs aangemerkt als fraudeur en moesten tienduizenden euro’s onterecht terugbetalen  per gezin en werden bewust kapot gemaakt.  Ons initiatief maakt zich hier sinds 2011 dan ook heel sterk voor.

  Claim collectief en volledig kosteloos de toeslagen, schade en onkosten terug.

  Inmiddels Dec.2020 staan wij er stukken beter voor , na de POK , na de verhoren , na de eerste schadevoorschot toezeggingen van 30.000 EU moeten wij door, er staat teveel op het spel.

  Wat kunt u claimen?

  Wij gaan namens +30.000 gedupeerden o.a. de toeslagen terugvorderen, schadekosten, rechtsbijstandkosten, immateriële schadekosten en rente. De werkelijke kosten. Het volstaat niet dat alleen toeslagen (met rente) alsnog uitbetaald worden, de forse eigen schade en onkosten ook.

  € 50.000 minimaal per aangemeld gezin aan schadevoorschot*

  De gemiddeld gemaakte extra onkosten en schadekosten de afgelopen jaren bedragen minimaal* tussen de €50.000* – €130.000* per claimant/gezin door vele extra schadeposten *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc.

  Om een minnelijke regeling met de Staat toch mogelijk te maken stellen wij een vast schadevoorschot voor van minimaal 50.000 EU per gezin/claimant, de 30.000 EU eerste schadevoorschot toezegging van de Staatssecretaris Dec. 2020 is echt niet afdoende, maar eindelijk wel als eerste begin van schade erkenning afgedwongen.

  Het mag echter niet hierbij blijven, de schade van 20% van de gedupeerde gezinnen is minimaal 35-50.000 EU, 80% en meer heeft schade opgelopen tussen de +100.000-130.000 EU.* Het legitieme bedrag aan schade  dient vergoed en terug betaald te worden.

  Alle extra gemaakte kosten

  Tienduizenden gedupeerde jonge gezinnen hebben daarnaast sinds +10 jaren forse schadekosten en onkosten moeten maken om alsnog de toeslagen terug te krijgen en nog steeds niets terug gehad:

  • rente-leningen
  • baan moeten opgeven om bij de kinderen te blijven
  • vele uren vrij van werk moeten nemen
  • tel./post kosten
  • research en verkrijgen van contracten-opvang
  • opvangkosten
  • echtscheidingskosten
  • executie-kosten
  • veilingkosten van de woning
  • kosten van de bank
  • beslag kosten
  • online bijhouden
  • bezwaarschriften/ bijlagen
  • porto-aanvullend
  • administratie-kosten
  • immateriële kosten
  • etc.

  Rente en schadekosten

  Wettelijk misgelopen  rente met een vergoeding van minimaal 5% over de afgelopen jaren dient uitbetaald te worden. De extra rente die is voldaan over de leningen die gezinnen hebben moeten afsluiten bij derden, familieleden, banken, instellingen om alsnog de kinderopvang jarenlang zelf te kunnen voorschieten/betalen.

  Er zijn veel extra schadeposten die aanvullend zijn gemaakt en terug gestort moeten worden. De eerste schadevoorschot terugbetalingen zullen moeten volgen de komende weken, de Staat zegt volledig mee te werken maar hun organisatie is niet klaar voor deze grote claim-inventarisatie.

  De Staat gedraagt zich al te lang als de slager die zijn eigen (verrotte) vlees blijft goed keuren. Dat is fout , daar moet verandering in komen.

  Gedupeerde Orlando Kadir aan tafel bij OP1

  Enkele getroffen gezinnen.

  • Wij willen en hebben geen geld om kosten te maken voor deze collectieve claim. Het goede aan deze collectieve claim is dat het echt kosteloos is, er is geen inschrijfgeld , geen % of addertjes onder het gras. De vergeten extra schadekosten die wij hebben gehad de afgelopen 8 jaren worden nooit vrijwillig terugbetaald door de Belastingdienst. De zaakbehandelaar is zeker partijdig en corrupt, wilde ons afschepen met 5.000 EU terwijl wij 133.000 en meer schade hebben!! Wij geloven daarom in deze claim, laat je niets wijs maken door de belastingen.Niet alleen de onterechte toeslagen moeten terug betaald worden, onze onkosten en schadekosten vooral ook terug ,de ellende is nog steeds groot thuis. Die beloofde 30K eu als eerste schadevoorschot? Nog steeds niet gezien , maar de werkelijke kosten zijn echt veel groter! Die schade moet helemaal vergoed worden, ook de private schuldeisers moeten bericht krijgen dat de belastingen deze kosten terug betaalt, zonder hen waren die kosten er ook nooit geweest! Ga door Orlando , je bent onze held, vergeet alle haat op Internet,we pakken ze wel terug!!

   Fam. Jansen
   Rotterdam
  • Schandalig hoe wij jarenlang als oud vuil behandeld zijn ,op straat belandt, kinderen met trauma’s. alle stukken hebben wij jaren lang ingeleverd en ook hebben wij heel veel stukken meerdere keren ingeleverd , alles hebben ze over gelogen, ze wilden ons niet helpen. Ze moesten scoren en liegen. Ik ben mijn baan kwijt geraakt om eigen kinderen op te vangen, ook beslag op het loon, deurwaarders, beslag op huis , auto kwijt etc. Onze extra gedwongen gemaakte onkosten moeten nu echt vergoed worden, We zijn het namelijk al meer dan zat! We zijn kapot gemaakt en vergeet aub niet dat wij het slachtoffer zijn van goedkoop racisme, door de Overheid , we dachten het al jaren maar nu weten we het zeker. We hebben alle. vertrouwen in deze claimgroep, samen staan we sterker! Dank je wel voor jullie mooie kerstpakket, dat deed ons echt heel goed. We zijn niet vergeten!

   Fam. Biharie
   Den Haag
  • Jarenlang hebben wij gewacht op dit nieuws, na zo lang zelf onkosten voorgeschoten te hebben volgt nu eindelijk alvast een terugbetaling van ons gestolen geld. Die eerste 30.000 euro nu terug is niet genoeg maar mag nu wel heel snel gestort worden.
   Wij hebben heel veel schulden moeten maken om de kosten van de opvang zelf voor te schieten. De gedwongen gemaakte eigen schade en gemaakte onkosten daarnaast moeten ook terug betaald worden , en die zijn fors. Daarom is deze collectieve claim een echte uitkomst en noodzaak, ben al sinds 2011 hierbij! Veel meer schade moet vergoed worden dan waar de staatssecretaris nu over praat, het is zoveel meer, onzin dat 30.000 euro voor veel gedupeerden alles gaat oplossen en er zogenaamd wat overblijft , weer liegen ze teveel aan elkaar. Er blijft helemaal niets over bij dit bedrag.
   Ophouden daarmee en serieus nu alle schade vergoeden en alle kosten, rechtskosten , bijstandskosten vooral ook.

   Fam. Karim
   Alphen ad Rijn

  Over ons, het enige KOT claim initiatief sinds 2011.

  Kindertoeslagen-claim is opgericht door Orlando Kadir een ervaren letsel en schade Jurist en zelf ook een gedupeerde van de toeslagenaffaire. Ons doel is het verkrijgen en afdwingen  van de terugbetaling van de werkelijke geleden schade en onkosten/schade compensatie naast teruggaaf van eigen gestolen geld , toeslagen alsnog en aanvullende rente. Wij zijn zeer ervaren en hebben onder andere de volgende claims gestart en  succesvol afgerond sinds 1991:

  • de afwikkeling van de staatsloterij-schadeclaim.nl (wij hebben daarbij als oprichter, financier en vanuit het Bestuur 2.8 miljoen Nederlanders geholpen met een genoegdoening en minnelijke schikking van schade veroorzaakt door de Staat ( misleiding inzake onverkochte loten en trekkingen).
  • de massa-claim en afwikkeling  inzake Bloedbad Alphen aan den Rijn na bijna 10 jaren strijd is tot aan de Hoge Raad ( zie Arrest 20-09-2019) de kwestie gewonnen en heden maken wij ons sterk  voor een beschaafde schadevergoeding voor de +130 slachtoffers en nabestaanden, waarbij de Staat kwalijk gefaald heeft.
  • inzake VW dieselgate staan wij sinds 2015 vele tienduizenden  gedupeerden bij die misleid en bedrogen zijn door het Volkswagen concern. De rechtszaak dient 18-01-2021, we maken veel vorderingen tegen VW.

  Wij zijn er nu voor u , er zijn geen eigen kosten verbonden aan deze kindertoeslagen claim. Indien wij er onverhoopt niet minnelijk uitkomen met de Staat/de Belastingdienst , procederen wij namens u. Klik hier voor meer informatie

  Aanmelden kindertoeslagen claim

   Vink aan wat uw gemaakte kosten zijn:

   Rentekosten eigen leningPorto / IT / aantekenen / urenAanmaning/administratie kostenAanvullende rente openstaand bedragOpgenomen werkuren / vakantiedagenImmateriële schade / stress / woede / zorgen / onrustOverige kosten

   Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

   Door u aan te melden voor deze website en claim verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden inzake de acties tegen de Staat / de Belastingdienst. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u onze voorwaarden heeft gelezen en dat u er volledig mee instemt. Daarnaast machtigt u ons en geeft u toestemming aan Corpocon Legal B.V. om voor en namens u op te treden in overeenstemming met dit mandaat en om indien nodig het bevel te voeren in alle juridische procedures. U erkent dat u zich alleen bij dit claim-initiatief heeft aangesloten met exclusieve claimrechten namens u die alleen aan CCL BV toevallen en niet aan een tweede of enige andere claimpartij / organisatie zijn gegeven.

   Contact