fbpx

Kinderopvangtoeslag claim

Vink aan wat uw gemaakte kosten zijn:

Rentekosten eigen leningPorto / IT / aantekenen / urenAanmaning/administratie kostenAanvullende rente openstaand bedragOpgenomen werkuren / vakantiedagenImmateriële schade / stress / woede / zorgen / onrustOverige kosten

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Door u aan te melden voor deze website en claim verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden inzake de acties tegen de Staat / de Belastingdienst. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u onze voorwaarden heeft gelezen en dat u er volledig mee instemt. Daarnaast machtigt u ons en geeft u toestemming aan Corpocon Legal B.V. om voor en namens u op te treden in overeenstemming met dit mandaat en om indien nodig het bevel te voeren in alle juridische procedures. U erkent dat u zich alleen bij dit claim-initiatief heeft aangesloten met exclusieve claimrechten namens u die alleen aan CCL BV toevallen en niet aan een tweede of enige andere claimpartij / organisatie zijn gegeven.

Contact

Kinderopvangtoeslagen Claim

kinderopvangtoeslag claim

Wat kunnen we doen om zaken recht te zetten?

                                   over de mogelijkheid om ambtenaren strafrechtelijk te laten vervolgen.

CLAIM NU UW SCHADE COMPENSATIE 

"Waarom ik? Waarom wij? Het is een jarenlange hel. Wij willen gerechtigheid voor de tienduizenden ouders wiens levens kapot zijn gemaakt. “Conclusie Ombudsman: handelen Belastingdienst Toeslagen buitenproportioneel hard”

 • Civielrechtelijke collectieve acties zijn nu echt vereist
 • 488.000 + gedupeerde jonge gezinnen hebben sinds 15+ jaren honderden miljoenen aanvullend aan eigen extra schadekosten opgelopen door de grove fouten, leugens en misdaden van de belastingdienst, zijn jarenlang onterecht weg gezet als fraudeur met alle gevolgen van dien: Juist alle deze onkosten moeten ook nog vergoed worden, niet de 'fooi' van Commissie Donner 1 of 2 (12-03-2020)

Waar gaat het in deze collectieve schadeclaim nu echt om?

Onrechtmatig , willens en wetens 15+ jaren benadelen en het tarten van de rechtsstaat door de Fiscus.

KNEVELARIJ: ‘ illegale zwarte  (FSV) lijst’ van de fiscus 

Wat aldus weldegelijk binnen het strafrechtelijke kader valt, is de zogenoemde 80-20 benadering, waarbij willens en wetens het risico werd gelopen bonafide gevallen aan te pakken. Naar gemeld wordt, zijn ook daadwerkelijk bonafide gevallen aangepakt.Dit gekoppeld aan het hardvochtige optreden in de fase van gegevens opvragen, bezwaar behandeling en invordering past dit binnen de delictsomschrijving knevelarij.

Titel XXVIII van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) behandelt de ambtsmisdrijven.

Art. 366 Sr bepaalt:

“De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

ENKELE MAANDEN GELEDEN IS ER DAAROM AANGIFTE GEDAAN , tegen Mr. G.Blankesteijn en zijn team.

Het OM echter laat niets van zich horen.

Tienduizenden gedupeerde gezinnen hebben sinds 15+ jaren genoodzaakt ook forse extra schadekosten moeten maken om alsnog de toeslagen uitbetaald te krijgen en de extra schadekosten alleen al  lopen in de honderden miljoenen.

De ‘fooi’ die Commissie Donner in November 2019 voorstelde is simpelweg te weinig, te laat, niet doordacht, gaat niet ver genoeg en predikt alleen de wens van de Staat en is juist helaas niet gebaseerd op een rechtvaardige compensatie en genoegdoening voor de ernstig gedupeerde ouders , gastouders en/of de gastouderbureaus.

Van het 2’e Rapport Donner (12-03-2020) zal ook niets nieuws verwacht worden, Donner wast de zwarte was van de Staat graag wit en van een onafhankelijk advies zal weinig terecht komen.

 

Waarom zijn wij deze claim gestart?

Op aanvraag van duizenden gedupeerden De Staat zal waarschijnlijk geen boete krijgen, alsnog Toeslagen uitbetalen maar
daarmee worden gedupeerden in hun extra eigen genoodzaakt gemaakte onkosten van de afgelopen jaren totaal niet gecompenseerd. Wij zijn van mening dat gedupeerde gezinnen recht hebben op deze extra kosten-compensatie. Vanwege de hoge kosten kan alleen compensatie worden verkregen door een collectieve actie. Daarnaast geldt dat het bredere doel van deze actie is om de Belastingdienst- en in bredere zin de Staat die veel persoonsgegevens verzamelen en gebrekkig beheren- een halt toe te roepen en te dwingen om zorgvuldiger om te gaan met aanvragen Toeslagen en verwerking hiervan. Ook in de komende jaren.
Een Parlementaire Enquête zal er ook komen.

Wat willen wij bereiken met deze claim?

De Kindertoeslagen moeten i.i.g. 100% eerst terug gestort worden en wij claimen de aanzienlijke extra schadekosten aanvullend voor u terug, daar gaat deze claim met name over. De door u opgelopen extra schade bedraagt minimaal vele tienduizenden euro’s per gezin, over gemiddeld 5+ jaren en niet 500 EU per half jaar , dat voorstel van Donner is een klap in het gezicht.

Is aanmelden echt gratis?

Ja. 100%. Geen aanmeld of inschrijfkosten! Niets! Zijn wij succesvol, dan mogen wij 20% ex. btw inhouden van de totaal per claimant op te eisen/verkregen schadevergoeding. De rest gaat naar u. Lukt deze claim niet, dan heeft u geen enkele kosten. Wij nemen een groot risico door alle kosten al sinds 2014 zelf volledig te financieren.De Staat heeft echter al toegezegd (zie ook Commissie Donner Nov. 2019) dat de aansprakelijkheid is erkend in een aantal gevallen en er compensaties zullen volgen. Wij maken ons echter sterk voor een betere extra compensatie die werkelijk rechtvaardig is voor allen.

Waarom collectief aanmelden?

U staat vele malen sterker en U maakt een grotere kans op een correcte schadekostenvergoeding. Levert deze claim niets op? Dan betaalt u niets . Mogelijk is de door Donner verzonnen schadevergoeding (veel) lager dan het gevorderde, wij eisen minimaal €22.775,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc.)

Wat kan de Belastingdienst / Overheid nu precies verweten worden? Waarom moeten de eigen gemaakte extra kosten ook terug betaald worden?

Jarenlange bewuste nalatige en willens en wetens onrechtmatige verwerking van tienduizenden terechte aanvragen voor Kindertoeslagen, verwerkingsafdelingen die honderdduizenden aanvragen letterlijk jarenlang moesten negeren, honderdduizenden gedupeerden wiens bezwaarschriften en herhaaldelijk verzonden stukken nimmer zijn verwerkt, etc. Strafbaar en onwetmatig handelen van de fiscus is nu wel bewezen ( November 2019) Knevelarij, misdaden, bedrog etc. Wij eisen minimaal €22.775,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc.)

Ik krijg eindelijk mijn toeslagen alsnog terug, hoe kan ik mijn jarenlange gemaakte onkosten terug claimen?

1. De misdaden zijn veroorzaakt door de Belastingdienst. Het kabinet gaat een compensatieregeling instellen om een teruggaaf van de toeslag zelf: wie betaalt nu de jarenlang eigen gemaakte onkosten? Wij gaan dit berekenen en opeisen, geen ‘ fooi ‘ van commissie Donner I of II ( 12-03-2020)

2. De gemiddelde gemaakte extra onkosten de afgelopen jaren bedragen minimaal tussen de €22.775,50* – €43.500,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard forfaitair bedrag voor van minimaal EU 18.775,50* uit te keren aan ieder gezin per half jaar vertraging. Collectief staat u sterker!

Zijn mijn KOT en KGB gegevens veilig bij jullie?

Ja conform de wettelijke AVG richtlijnen . Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van deze zaak. Wij houden u o.a. via uw e-mailadres op de hoogte van het verloop van de zaak. Als de zaak de tweede fase ingaat ontvangt u een e-mail met een link om nog enkele gegevens aan te vullen. Waarom en hoe wij dit doen kunt u onder ‘ privacy ‘ inzien en aanklikken.

Fase 2: De gemiddelde gemaakte extra onkosten de afgelopen jaren bedragen minimaal tussen de €22.775,50* – €43.500,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard forfaitair bedrag voor van minimaal EU 18.775,50* uit te keren aan ieder gezin per half jaar vertraging. Collectief staat u sterker!

Moet ik wachten met aanmelden?

NEE, absoluut niet : Het is belangrijk dat u zich nu aanmeldt. Om de procedure collectief krachtig en mogelijk te maken moeten zoveel mogelijk gezinnen zich aanmelden. Als u zich te laat aanmeld kunt u bovendien niet meer meedoen met de actie, de Staat gaat deze kosten niet vrijwillig naar uw werkelijke kosten betalen. Het accepteren van enkel een teruggaaf-fooi van Donner II van de Toeslagen is daarbij bovendien onvoldoende en onacceptabel.

Wat is wel acceptabel:?

De gemiddelde gemaakte extra onkosten de afgelopen jaren bedragen minimaal tussen de €22.775,50* – €43.500,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard forfaitair bedrag voor van minimaal EU 18.775,50* uit te keren aan ieder gezin per half jaar vertraging.

Kindertoeslagen zullen eindelijk alsnog uitbetaald worden? Tien jaren later, maar de Staat wil maar tot 5 jaren terug toeslagen terugbetalen?

Ook toeslagen van 2008-2013 moeten terug betaald worden. Tienduizenden gezinnen zijn nog veel langer de toeslag van de Belastingdienst buiten hun schuld om volledig misgelopen, gedurende 2006-2013.

Pierre Niessen (68), een nu gepensioneerde ex-ambtenaar en klokkenluider, is geschokt door de onthullingen over de toeslagen-affaire. Deze werden door de Belastingdienst onterecht stopgezet, ouders werden zonder bewijs aangemerkt als fraudeur en moesten tienduizenden euro’s onterecht terugbetalen  per gezin en werden bewust kapot gemaakt. 

Ons initiatief maakt zich hier sinds 2014 dan ook heel sterk voor!

Claim collectief en volledig kosteloos de toeslagen, schade en onkosten terug.

Wat kunt u claimen?

Wij gaan namens 488.000+ gedupeerden o.a. de toeslagen terugvorderen, schadekosten, rechtsbijstandkosten, immateriële schadekosten en rente. De werkelijke kosten. Het volstaat NIET dat alleen toeslagen (met rente) alsnog uitbetaald worden, de forse eigen onkosten ook! Een forfaitair standaard extra bedrag tussen de €22.775,50* - €43.500,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : maar om een minnelijke haalbare regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard forfaitair bedrag voor van minimaal EU 18.775,50* uit te keren aan ieder gezin per half jaar vertraging. Dit is zeker een goede handreiking van de Staat naar de gedupeerden om allen enigszins recht te doen. * de werkelijke onkosten op basis van opgaaf van cliënten bedragen overigens minimaal 25.500 - 28.500 EU per gedupeerde gezin/claimant per half jaar vertraging.

€ 2.775,50 minimaal per aangemeld gezin, per half jaar vertraging en schade!*

De gemiddeld gemaakte extra onkosten de afgelopen jaren bedragen minimaal* tussen
de €22.775,50* – €43.500,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard forfaitair bedrag voor van minimaal EU 18.775,50* uit te keren aan ieder gezin per half jaar vertraging. Collectief staat u sterker! 

Alle extra gemaakte kosten

Tienduizenden gedupeerde gezinnen hebben daarnaast forse onkosten moeten maken om alsnog de toeslagen terug te krijgen en nog steeds niets gehad: rente-leningen, baan moeten opgeven om bij de kinderen te blijven, vele uren vrij van werk moeten nemen, tel./post kosten, research en verkrijgen van contracten-opvang , online bijhouden, bezwaarschriften/ bijlagen, porto-aanvullend, administratie-kosten, immateriële kosten, etc.etc.

Rente en schadekosten

Wettelijk misgelopen  rente met een vergoeding van minimaal 8% over de afgelopen jaren dient uitbetaald te worden. De extra rente die is voldaan over de leningen die gezinnen hebben moeten afsluiten om alsnog de kinderopvang jarenlang zelf te kunnen voorschieten, minimaal 5% dient ook vergoed te worden. Er zijn veel extra schadeposten die aanvullend zijn gemaakt en terug gestort moeten worden.

Enkele getroffen gezinnen.

 • Wij willen en hebben geen geld om kosten te maken voor deze collectieve claim. Het mooie aan deze collectieve claim is dat het echt kosteloos is. De vergeten extra kosten die wij hebben gehad worden nooit vrijwillig terugbetaald door de Belastingdienst. Terwijl wij hier wel recht op hebben! Wij geloven daarom in deze claim.Niet alleen de Toeslagen moeten terug betaald worden, onze kosten ook en deze zijn natuurlijk veel meer dan € 500,- per half jaar , de ellende was groot. Als het aan ons ligt, graag nu procederen! Wij willen onze werkelijke kosten ook terug!

  Fam. Jansen
  Rotterdam
 • Schandalig hoe wij jarenlang behandeld zijn , alles ingeleverd en stukken gepost. Keer op keer kregen wij niets te horen. Veel schade hebben wij met name ondervonden aan het feit dat wij alles zelf moesten regelen en geen respons kregen. Mijn baan kwijt geraakt om eigen kinderen op te vangen, beslag op het loon, deurwaarders etc.Onze extra gedwongen gemaakte onkosten moeten nu echt vergoed worden, al is het maar dat vaste minimale bedrag tussen de €22.775,50* – €43.500,50* aan compensatie per claimant per halfjaar en vele extra schadeposten. *rente , kosten, schade-kosten, derving inkomsten, immateriële schade etc. : om een minnelijke regeling toch mogelijk te maken stellen wij een vast standaard forfaitair bedrag voor van minimaal EU 18.775,50* uit te keren aan ieder gezin per half jaar vertraging. We zijn het namelijk al meer dan zat!

  Fam. Dekker
  Den Haag
 • Jarenlang hebben wij tevergeefs gewacht op dit nieuws, na vele jaren de nodige onkosten voorgeschoten te hebben volgt nu eindelijk een teruggaaf van Toeslagen? Wij hebben o.a. veel rente moeten betalen om de kosten van de opvang zelf voor te schieten. De gedwongen gemaakte eigen onkosten daarnaast moeten ook terug , daarom is deze collectieve claim een uitkomst en noodzaak! Veel meer schade moet vergoed worden dan de Commissie Donner 1 en 2 (12-03-2020) nu heeft bedacht.

  Fam. Karim
  Alphen ad Rijn

Over ons

Ons doel is het verkrijgen van een redelijke onkosten/schade compensatie naast teruggaaf van Toeslagen en aanvullende rente.

Wij zijn zeer ervaren en hebben onder andere de volgende claims mogen opzetten en begeleiden sinds 1991:

 • de afwikkeling van de staatsloterij-schadeclaim.nl (wij hebben daarbij als oprichter, financier en vanuit het Bestuur 2.8 miljoen Nederlanders geholpen met een genoegdoening en minnelijke schikking van schade veroorzaakt door de Staat ( misleiding inzake onverkochte loten en trekkingen).
 • de massa-claim en afwikkeling  inzake Bloedbad Alphen aan den Rijn na bijna 9 jaren strijd is tot aan de Hoge Raad ( zie Arrest 20-09-2019) de kwestie gewonnen en heden maken wij ons sterk  voor een beschaafde schadevergoeding voor de +100 slachtoffers en nabestaanden, waarbij de Staat kwalijk gefaald heeft.
 • inzake VW dieselgate staan wij sinds 2015 vele duizenden gedupeerden bij die misleid en bedrogen zijn door het Volkswagen concern .

Wij zijn er nu voor u , er zijn geen eigen kosten verbonden aan deze kindertoeslagen claim.

Indien wij er onverhoopt niet minnelijk uitkomen met de Staat/de Belastingdienst , procederen wij namens u.

Klik hier voor meer informatie

Aanmelden kindertoeslagen claim

Vink aan wat uw gemaakte kosten zijn:

Rentekosten eigen leningPorto / IT / aantekenen / urenAanmaning/administratie kostenAanvullende rente openstaand bedragOpgenomen werkuren / vakantiedagenImmateriële schade / stress / woede / zorgen / onrustOverige kosten

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Door u aan te melden voor deze website en claim verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden inzake de acties tegen de Staat / de Belastingdienst. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u onze voorwaarden heeft gelezen en dat u er volledig mee instemt. Daarnaast machtigt u ons en geeft u toestemming aan Corpocon Legal B.V. om voor en namens u op te treden in overeenstemming met dit mandaat en om indien nodig het bevel te voeren in alle juridische procedures. U erkent dat u zich alleen bij dit claim-initiatief heeft aangesloten met exclusieve claimrechten namens u die alleen aan CCL BV toevallen en niet aan een tweede of enige andere claimpartij / organisatie zijn gegeven.

Contact