fbpx

Algemene voorwaarden

kindertoeslagen-claim.nl

Overeenkomst tussen:

kindertoeslagen-claim.nl/ CCL B.V. te Amsterdam

en

Claimant-aangeslotene, degene die zijn belangen wenst te laten behartigen door kindertoeslagen-claim.nl zal bij inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden. Na een inzage in deze stukken , kan en mag benadeelde kiezen voor ons als belangenbehartiger van zijn/haar claims tegen de Staat der Nederlanden / De Belastingdienst . Er zijn geen kosten vooraf en/of achteraf verbonden aan deze claim, de gehanteerde fee binnen de normen van de richtlijnen van deĀ  (WCAM) claimcode van maximaal 20% ex. btw zal worden ingehouden op de schade-toekenning. Benadeelde zelf zal nimmer een bijdrage voldoen. Deze fee is er om de (forse) advocaat , kantoor en proceskosten te dekken en zal alleen worden ingehouden bij het afronden van een succesvolle claim.