fbpx

Algemene voorwaarden

kindertoeslagen-claim.nl Overeenkomst tussen: kindertoeslagen-claim.nl/ CCL B.V. te Amsterdam en Claimant-deelnemer/gedupeerde/ aangeslotene, degene die zijn belangen wenst te laten behartigen door kindertoeslagen-claim.nl / Corpocon Legal B.V. KvK registratie onder 60374810 zal bij inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemers-overeenkomst. Na een inzage in deze stukken , kan en mag benadeelde kiezen voor ons als belangenbehartiger van zijn/haar claims tegen de Staat der Nederlanden / De Belastingdienst.  Wij hebben besloten geen % voor rechtskosten te hanteren omdat wij vooralsnog niet gaan procederen tegen de Belastingdienst. Benadeelde zelf zal dus nimmer wat voor bijdrage dan ook voldoen hiervoor, wij hanteren geen deelname-fees of inschrijfgeld.  Kantoorkosten en reguliere belangenbehartigers kosten moeten voldaan worden door de Belastingdienst.  Alle geclaimde extra schadekosten en eigen geld terug zal 100% toekomen aan het slachtoffer / Deelnemer,  Deelnemers AVW en contracten zijn individueel en geborgd door de AVG.