fbpx

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, en de informatie op deze site afkomstig is van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, kan kindertoeslagen-claim.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. kindertoeslagen-claim.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand en aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de op deze site verstrekte informatie kunt u derhalve geen enkele rechten ontlenen.  kindertoeslagen-claim.nl garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. De informatie op deze site is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Op deze website geplaatste foto’s en afbeeldingen rust copyright. Van veel op deze website geplaatste foto’s en afbeeldingen is de copyright afgekocht. kindertoeslagen-claim.nl  /CCL B.V. met KvK registratie onder nr. 60374810- , respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Informatie van derden is zoveel mogelijk met toestemming gebruikt, derden worden verzocht zich te melden voor per abuis geplaatste informatie van derden, zodat overleg hierover kan plaatsvinden. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van kindertoeslagen-claim.nl, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze site en op deze disclaimer is enkel Nederlands recht van toepassing.